Zadania na sezon 2019 są realizowane przy współfinansowaniu z dotacji Urzędu Miasta Opola.