ABO 2023

Akademia Boksu Olimpijskiego to projekt realizowany przez Polski Związek Bokserski i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który ma na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzację i upowszechnianie boksu olimpijskiego jako dyscypliny poprawiającej ogólną sprawność fizyczną dziecka.

Programem objęte są dzieci w wieku od 8 do 14 lat zrzeszonych w klubach z terenu całej Polski. Łącznie szkoleniem w ramach Akademii Boksu Olimpijskiego objętych jest ok 1000 dzieci.